Hjem
Nyhed 307: Indkaldelse til generalforsamling

27/6-2021: Indkaldelse til Generalforsamling mandag d. 30 August 2021

 

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for sæsonen 2020/21


mandag d. 30. august 2021 kl. 19:15 i  SB&I´s klubhus Parkvej 41, 4200 Slagelse.


Dagsorden i følge vedtægterne:


 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af én bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af én revisor.
 10. Valg af én revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne

Søren Dyberg Larsen, formand.